Lindeqvist, Karin. “Kärlekens Absolut: Eva Alexanderssons Kontradans Och 1960-Talets Homosexualitetsdiskurs”. lambda nordica 8, no. 2 (1): 6-20. Accessed June 21, 2024. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/139.