Westerling, K. “Annorlundahetens Potential: Dragshow Och Den Politiska Estetiken I Att framträda Annorlunda”. Lambda Nordica, Vol. 13, no. 1-2, 1, pp. 31-49, http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/234.