Ladendorf, M. “The L-Word : Flat-Identitet Och Lesbiska stilmarkörer I Och framför Teverutan”. Lambda Nordica, Vol. 12, no. 3, 1, pp. 7-20, http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/220.