Magnusson, J. “Läsning På tvären Som Ger längdperspektiv”. Lambda Nordica, Vol. 9, no. 3, 1, pp. 33-36, http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/186.