[1]
K. Dolk, “Normkritiska utmaningar i en nyliberal tid: En utblick över ett pedagogiskt landskap: Recension av Björkman, Lotta och Bromseth, Janne (red.). 2019. Normkritisk pedagogik: Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (358 sidor)”, lambda, vol. 25, no. 3-4, pp. 157-161, Apr. 2021.