[1]
F. Ambjörnsson, “Liv på tvären: Regnbågsbarns berättelser: Recension av Nordén, Per. 2018. Regnbågsungar: Familj, utbildning, fritid. Avhandling. Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. (239 sidor)”, lambda, vol. 24, no. 2-3, pp. 241-244, Feb. 2020.