[1]
LindénC., “Queer läsning av romance: Recension av Abrahamsson, Elin, Enahanda läsning: En queer tolkning av romancegenren (diss.). Ellerströms 2018 (286 sidor)”, lambda, vol. 24, no. 1, pp. 127-131, Jul. 2019.