[1]
H. Olsson and J. Schildt-Tillberg, “Praktiskt taget queer”, lambda, vol. 2, no. 3-4, pp. 100-113, 1.