[1]
K. Westerling, “Annorlundahetens potential: Dragshow och den politiska estetiken i att framträda annorlunda”, lambda, vol. 13, no. 1-2, pp. 31-49, 1.