[1]
P. Steorn, “Eugène Jansson och den svenska konsthistoriens sexualitet”, lambda, vol. 12, no. 3, pp. 61-71, 1.