[1]
J. Magnusson, “Läsning på tvären som ger längdperspektiv”, lambda, vol. 9, no. 3, pp. 33-36, 1.