Westerling, K. (1) “Annorlundahetens potential: Dragshow och den politiska estetiken i att framträda annorlunda”, lambda nordica, 13(1-2), pp. 31-49. Available at: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/234 (Accessed: 31October2020).