Ladendorf, M. (1) “The L-word : flat-identitet och lesbiska stilmarkörer i och framför teverutan”, lambda nordica, 12(3), pp. 7-20. Available at: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/220 (Accessed: 17June2024).