Magnusson, J. (1) “Läsning på tvären som ger längdperspektiv”, lambda nordica, 9(3), pp. 33-36. Available at: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/186 (Accessed: 17June2024).