Müller, C. (1) “Kvinnor emellan: Lesbiskt begär i svenskspråkig skönlitteratur från 1980-talet”, lambda nordica, 9(3), pp. 6-20. Available at: http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/183 (Accessed: 17June2024).