Ambjörnsson, Fanny. 2020. “Liv På tvären: Regnbågsbarns berättelser: Recension Av Nordén, Per. 2018. Regnbågsungar: Familj, Utbildning, Fritid. Avhandling. Göteborgs Universitet: Institutionen för Pedagogik, Kommunikation Och lärande. (239 Sidor)”. Lambda Nordica 24 (2-3), 241-44. https://doi.org/10.34041/ln.v24.587.