Lundahl, Pia. 1. “Vårt Autentiska Jag”. Lambda Nordica 2 (3-4), 23-37. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/27.