Westerling, Kalle. 1. “Annorlundahetens Potential: Dragshow Och Den Politiska Estetiken I Att framträda Annorlunda”. Lambda Nordica 13 (1-2), 31-49. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/234.