Magnusson, Jan. 1. “Lagar Som Tilltalar”. Lambda Nordica 12 (3), 28-32. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/222.