Ladendorf, Martina. 1. “The L-Word : Flat-Identitet Och Lesbiska stilmarkörer I Och framför Teverutan”. Lambda Nordica 12 (3), 7-20. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/220.