Magnusson, Jan. 1. “Läsning På tvären Som Ger längdperspektiv”. Lambda Nordica 9 (3), 33-36. http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/186.