DOLK, K. Normkritiska utmaningar i en nyliberal tid: En utblick över ett pedagogiskt landskap: Recension av Björkman, Lotta och Bromseth, Janne (red.). 2019. Normkritisk pedagogik: Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (358 sidor). lambda nordica, v. 25, n. 3-4, p. 157-161, 26 Apr. 2021.