ODLAND, T. Naturalisering av statliga könsklassificeringspraktiker: Om inkludering och kunskap i SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige . lambda nordica, v. 25, n. 2, p. 39-67, 26 Oct. 2020.