AMBJÖRNSSON, F. Liv på tvären: Regnbågsbarns berättelser: Recension av Nordén, Per. 2018. Regnbågsungar: Familj, utbildning, fritid. Avhandling. Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. (239 sidor). lambda nordica, v. 24, n. 2-3, p. 241-244, 18 Feb. 2020.