HeedeD. Skab og medborgerskab: Recension av Nyegaard, Niels, Perverse forbrydere og gode borgere: Homoseksualitet, heteronormativitet og medborgerskab i Københavns offentlighed, 1906–11 (diss.). Aarhus Universitet 2018 (453 sider). lambda nordica, v. 24, n. 1, p. 132-136, 28 Jul. 2019.