Röster om Sedgwick. lambda nordica, v. 14, n. 2, p. 92-95, 11.