WESTERLING, K. Annorlundahetens potential: Dragshow och den politiska estetiken i att framträda annorlunda. lambda nordica, v. 13, n. 1-2, p. 31-49, 11.