STEORN, P. Eugène Jansson och den svenska konsthistoriens sexualitet. lambda nordica, v. 12, n. 3, p. 61-71, 11.