LADENDORF, M. The L-word : flat-identitet och lesbiska stilmarkörer i och framför teverutan. lambda nordica, v. 12, n. 3, p. 7-20, 11.