Mortensen, E. (1). Lausunger, lesber og libertinere: Betenkning over den (u)offisielle familien. Lambda Nordica, 4(3-4), 33-43. Retrieved from http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/73