Dolk, K. (2021). Normkritiska utmaningar i en nyliberal tid: En utblick över ett pedagogiskt landskap: Recension av Björkman, Lotta och Bromseth, Janne (red.). 2019. Normkritisk pedagogik: Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (358 sidor). Lambda Nordica, 25(3-4), 157-161. https://doi.org/10.34041/ln.v25.713