Odland, T. (2020). Naturalisering av statliga könsklassificeringspraktiker: Om inkludering och kunskap i SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige . Lambda Nordica, 25(2), 39-67. https://doi.org/10.34041/ln.v25.674