Laskar, P. (1). Queer teori och feminismen: Beröringspunkter och spänningar. Lambda Nordica, 2(3-4), 67-80. Retrieved from http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/30