Westerling, K. (1). Annorlundahetens potential: Dragshow och den politiska estetiken i att framträda annorlunda. Lambda Nordica, 13(1-2), 31-49. Retrieved from http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/234