Ladendorf, M. (1). The L-word : flat-identitet och lesbiska stilmarkörer i och framför teverutan. Lambda Nordica, 12(3), 7-20. Retrieved from http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/220