Magnusson, J. (1). Läsning på tvären som ger längdperspektiv. Lambda Nordica, 9(3), 33-36. Retrieved from http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/186