Müller, C. (1). Kvinnor emellan: Lesbiskt begär i svenskspråkig skönlitteratur från 1980-talet. Lambda Nordica, 9(3), 6-20. Retrieved from http://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/183