(1)
Dolk, K. Normkritiska Utmaningar I En Nyliberal Tid: En Utblick över Ett Pedagogiskt Landskap: Recension Av Björkman, Lotta Och Bromseth, Janne (red.). 2019. Normkritisk Pedagogik: Perspektiv, Utmaningar Och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (358 Sidor). lambda 2021, 25, 157-161.