(1)
Odland, T. Naturalisering Av Statliga könsklassificeringspraktiker: Om Inkludering Och Kunskap I SOU 2017:92 Transpersoner I Sverige . lambda 2020, 25, 39-67.