(1)
Ambjörnsson, F. Liv På tvären: Regnbågsbarns berättelser: Recension Av Nordén, Per. 2018. Regnbågsungar: Familj, Utbildning, Fritid. Avhandling. Göteborgs Universitet: Institutionen för Pedagogik, Kommunikation Och lärande. (239 Sidor). lambda 2020, 24, 241-244.