(1)
LindénC. Queer läsning Av Romance: Recension Av Abrahamsson, Elin, Enahanda läsning: En Queer Tolkning Av Romancegenren (diss.). Ellerströms 2018 (286 Sidor). lambda 2019, 24, 127-131.