(1)
SjöstedtA. ”Längtan Efter något Som Man Anar, Men Inte Vet Riktigt Vad Det är ens”: Att läsa Obygd Queer. lambda 2019, 24, 67-87.