(1)
Westerling, K. Annorlundahetens Potential: Dragshow Och Den Politiska Estetiken I Att framträda Annorlunda. lambda 1, 13, 31-49.