(1)
Magnusson, J. Lagar Som Tilltalar. lambda 1, 12, 28-32.