(1)
Magnusson, J.; Söderström, G. Historien Som Vi Ser Den. lambda 1, 12, 21-27.