(1)
Ladendorf, M. The L-Word : Flat-Identitet Och Lesbiska stilmarkörer I Och framför Teverutan. lambda 1, 12, 7-20.