(1)
Lennerhed, L. RFSU: Ett förbund för Heterosexuella?. lambda 1, 9, 183-185.