[1]
Söderström, G. 1. Om "såna" och "riktiga karlar". lambda nordica. 4, 3-4 (1), 82-85.