[1]
Kärrholm, S. 2020. Tennessee Williams pjäser i Sverige och Frankrike: Recension av Gindt, Dirk. 2019. Tennessee Williams in Sweden and France 1945–1965. London/New York: Methuen Drama, Bloomsbury Publishing plc. (257 sidor). lambda nordica. 25, 2 (Oct. 2020), 151-154.