[1]
Ambjörnsson, F. 2020. Liv på tvären: Regnbågsbarns berättelser: Recension av Nordén, Per. 2018. Regnbågsungar: Familj, utbildning, fritid. Avhandling. Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. (239 sidor). lambda nordica. 24, 2-3 (Feb. 2020), 241-244. DOI:https://doi.org/10.34041/ln.v24.587.